Haber Detayı
17 Mart 2015 - Salı 23:57 Bu haber 5672 kez okundu
 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Kapadokya FM in 16.03.2015 konukları
KAPADOKYA NEVŞEHİR Haberi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

 

1. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesini tanıtabilirmisiniz? Ne zaman kuruldu, hangi bölümler mevcut, eğitim-öğretim gören bölümler hangileri açıklarmısınız?

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın 16.12.2009 tarih ve 29948 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’ uncu maddesine göre 25.12.2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuştur.

Fakültemiz Nevşehir’li hayırsever iş adamı Ali Dirikoç’un yaptırmış olduğu binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyor ve desteklerinin her zaman olduğu gibi devam etmesini bekliyoruz.

Fakülte bünyesinde mühendislik alanında Bilgisayar, Biyomedikal, Biyosistem, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Enerji Sistemleri, Gıda, İnşaat, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeoloji, Kimya, Kontrol ve Otomasyon, Makine, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri, Mimarlık alanında ise Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı bölümleri olmak üzere 20 bölüm bulunmaktadır.

Fakültemizde sadece Biyosistem, Çevre, Elektrik-Elektronik, Gıda, Jeodezi-Fotogrametri, Jeoloji, Metalurji-Malzeme Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde toplamda 34 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bu öğretim elemanlarının biri Profesör, altısı Doçent, 23’ü Yardımcı Doçent, 4’üde Araştırma Görevlisidir.

Fakültemizde lisans seviyesinde toplamda 351 öğrenci ile eğitim-öğretim veren beş bölüm bulunmaktadır. Bunlar Çevre, Gıda, Jeofizik, Jeoloji ve Metalurji-Malzeme Mühendisliği bölümleridir. Bu bölümlerden Çevre ve Gıda Mühendisliği bölümlerinin 1. 2. ve 3. sınıflarında, Metalurji-Malzeme Mühendisliği bölümünün ise 1. ve 2. sınıflarında öğrenci bulunmaktadır. Bu bölümlere %100 doluluk oranı ile Yüksek Öğretim Kurumundan her yıl istenen 40 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Jeoloji Mühendisliği Bölümünün sadece 3., Jeofizik Mühendisliği bölümünün ise 3. ve 4. sınıflarında öğrenci bulunmaktadır. Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği bölümlerinde böyle bir durumun oluşmasının sebebi Yüksek Öğretim Kurumunun 10’nun altında

kayıt yaptıran bölümlere öğrenci kontenjanı vermemesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye genelinde yer altı bilimlerine olan talep gittikçe azalmaktadır.

2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ise Elektrik-Elektronik ve Biyosistem Mühendisliği bölümlerine öğrenci alınması planlanmaktadır. Herhangi bir bölüme öğrenci alabilmek için o bölümde en az üç öğretim üyesinin bulunması gerekmektedir. Yani en az üç yardımcı doçentin bulunması gerekmektedir. Yüksek Öğretim Kurumu’nun genel olarak öngördüğü yeterli alt yapı sağlandıkça ve öğrenci talep etme kriterlerine ulaşıldıkça diğer bölümlere de öğrenci alınacaktır.

 

ARAŞTIRMA ALTYAPISINI GELİŞTİRME

2. Fakültedeki araştırma alt yapısı ve yayın sayıları ne durumda belirtebilirmisiniz?

Fakültemiz idari olarak kurulduğu tarihten bu yana geçen kısa sürede eğitim ve araştırma altyapısını güçlendirmek için büyük çaba göstermektedir. Bu çerçevede, çağdaş öğrenim için dershane, laboratuar ve bilgisayar salonlarının oluşturulmasının yanı sıra, araştırma alt yapısının geliştirilmesi ve düzenlenmesine de öncelik vermektedir. Fakültemizin temel hedefi, araştırma alt yapılarının iyileştirilmesi ve araştırma imkanlarının geliştirilmesi ve bilimde ileri ülkelerin oluşturdukları platformlarda yer almaktır. Bu vesile ile sayın Rektörümüze bizlere vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Bu kapsamda 2014 yılında fakültemizdeki öğretim elemanlarının yapmış oldukları çalışmalardan SCI kapsamındaki yani uluslar arası hakemli dergilerde 56 makale yayınlanmış olup öğretim elemanı başına 1.65 makale düşmektedir. Ülkemizde öğretim elemanı başına düşen rakam 1’in altındadır. Bu nedenle bu rakam küçümsenecek bir rakam değildir. Bu vesile ile fakültemizdeki öğretim elemanlarını da tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.

 

 

 

3. Üniversite-halk bütünleşmesi açısından ne tür faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz, açıklarmısınız?

Bilgi paylaşıldıkça büyür ve gelişir düsturundan hareketle göreve başladığım 2013 yılından bu yana ‘Mühendislik Günleri’ başlığı altında her dönem paneller düzenlemekteyiz. Panellere Nevşehir’deki bütün devlet ve sivil toplum kuruluşları davet edilmektedir. Bu paneller mühendislik alanlarının çeşitli dallarının güncel konularından oluşmakta ve fakültemizdeki öğretim üyeleri tarafından bilimsel gerçekler doğrultusunda detaylı bir şekilde sunulup anlatılmaktadır. Buradaki asıl amacımız Üniversite ile Nevşehir’liyi bir araya getirmek, bilgiyi mümkün olabildiğince yaymak ve böylece daha bilinçli bir toplum oluşturmaktır. Bu panellerin sekizincisini düzenlemiş bulunmaktayız. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz bu panellerde anlatılan konu başlıklarını vermek içerik ve amacı anlatmada daha faydalı olacaktır. Sunulan konu başlıkları:

Gizli Tehlike: Genetiği Değiştirilmiş Organizma

Kapadokya’da Jeofiziksel Fırsatlar

Su Kirliliği ve Çevresel Etkisi

Ülkemizin Beyaz Altını: Bor

Tatlıdaki Tatsızlık: Yüksek Fruktoz İçerikli Şurup

Gürültü Kirliliği ve İnsan Sağlığına Etkisi

Beyaz Altın Pomza

Ekmeğe Sağlıklı Bir Bakış

Ülkemizdeki Toryum Elementi Rezervi ve Teknolojik Önemi

Glutensiz Yaşam ‘Çölyak’

Gıdalarda Aflatoksin Sorunu

Arkeolojide Kazı Öncesi Yapılan Jeofizik Çalışmalar

Gıdalarda Dioksin Varlığı ve Sağlık Açısından Önemi

Jeomedikal Riskler

Ev Koşullarında Gıdaların Saklanmasında Temel Prensipler

Arsenik Kirliliği ve Etkileri

Kırmızı Et: Tehlikeler-Faydalar

Depremin Tetiklediği Afetler ve Deprem Anında Ne Yapılmalı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanım Alanları

Mühendislikte Deney Tasarım Yöntemleri

Kızılırmak Havzası

Enerji Verimliliği

Gıda Katkı Maddeleri

Patates Unu

Nevşehir ve yöresi ile İlgili Tıbbi Jeolojik Unsurlar

Kızılırmak Delta Göllerindeki Sedimantasyon Kalitesi İzleme Çalışmaları

Çiftçilerin Pestisit Kullanımı ile İlgili Eğitim ve Bilgi Düzeyi ile Çevresel Duyarlılıklarının Araştırılması

Elektrikli Arabalar

Organik Tarım ve Konvansiyonel Tarım İle Üretilen Ürünlerin Besin İçeriklerinin Karşılaştırılması

Bunların dışında hem Nevşehir’i hem de üniversitemizi tanıtmada oldukça önem arzeden ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemekteyiz. Örneğin 28-30 Nisan 2015 tarihleri arasında İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi Gıda Mühendisliği Bölümünün organizasyonunda gerçekleştirilecektir. Kongrede bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarım teknolojileri, tarım ekonomisi ve gıda konuları yer almaktadır. Ülkemizdeki hemen hemen bütün üniversitelerden bu kongreye katılım sağlamak için 750 dolaylarındaki bilim adamı yaptıkları çalışmaları sunmak ve bilimsel bir platformda tartışmak için başvuruda bulunmuştur.

Ayrıca 20-23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Uluslar arası İnşaat ve Çevre Mühendisliği kongresi Çevre Mühendisliği Bölümünün organizasyonunda gerçekleştirilecektir. Yine bu kongreye de oldukça fazla sayıda bir katılımın gerçekleşeceği şu andaki rakamlardan anlaşılmaktadır. Bu kongre sayesinde dünyaya hem şehrimiz hem de üniversitemiz tanıtılmış olacaktır.

 

4. Bölgenin ihtiyaçları dikkate alındığında yapmak istedikleriniz, hedefleriniz nelerdir?

Bölgenin ihtiyaçları dikkate alındığında yapılması gereken önemli çalışmalar bulunmaktadır. Bunlar arasında Nevşehir’de çıkan pomzanın çeşitli alanlarda kullanımı ve pomzaya bağlı ürün geliştirme ve bu ürünlerin kalite kriterlerinin ortaya konulması, yer altı depolarının ıslahı ve ekonomik kayıpları daha az olan depolama şartlarının oluşturulması, coğrafi işaret alınabilecek ürünlerde (kabak çekirdeği, üzüm gibi) işaret belgesi alınarak bu ürünlerin tescillenmesi, ve mühendislik eğitiminin olmazsa olmazları arasında bulunan çeşitli pilot tesislerin oluşturulması önem arz eden konuların başında gelmektedir.

Pomzaya yönelik bir araştırma merkezi kurmak bizim hedeflerimizden birisidir. Kurulacak olan bu merkezde pomzaya dayalı ürün araştırma-geliştirme faaliyetleri sanayiciler ile beraber gerçekleştirilecek, katma değeri daha yüksek olan ürünler ekonomiye kazandırılmış olacaktır. Bu merkezin sürdürülebilirliği ve işlevselliği açısından sanayicilerin bu merkezin oluşturulmasında katkılarının olması büyük önem arzetmektedir. Çalışmalar bu yönüyle devam etmektedir.

Bunun haricinde mühendislik eğitimi uygulama alanı gerektiren bir eğitim şeklidir. Bu nedenle şu an itibarı ile öğrencisi olan Gıda ve Metalurji-Malzeme Mühendisliği Bölümlerine pilot tesisler açmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu tesislerde hem üretim yapılacak hem de öğrencilerin iş hayatlarına hazırlanmaları sağlanılmış olacaktır.

Fakültemiz üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem vermekte ve bu işbirliği çerçevesinde yapılan projeler bulunmaktadır. Örneğin çok yakın bir zamanda Metalurji-Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulan ‘Nano Bor Karbür (B4C) Partikülü Üretimi’ başlıklı SAN-TEZ projesi kabul edilmiştir.

Son söz olarak kendimize inancımız ve güvenimiz tamdır. Nevşehir’li de bize inanıp güvendiği ve sahip çıktığı takdirde üstesinden gelemiyeceğimiz başaramayacağımız bir şey yoktur deyip bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

Kaynak: (A.G.) - www.avanosgazetesi.com Editör: A.G.
Etiketler: Nevşehir, Hacı, Bektaş, Veli, Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık, Fakülte
Haber Yazılımı